top of page

Enkele vraagjes...

Een sportclub is meer dan dan sporten alleen...

Het onlangs versterkte bestuur bouwt stevig voort aan de toekomst van deze club. Er gebeurt veel binnen de vereniging, binnen de lijnen maar ook daarbuiten. Als club hechten wij dan ook veel belang aan de tevredenheid van onze leden.

Mogen we daarom vragen onze enquête in te vullen? Zo kunnen wij onze werking als sportclub verbeteren.

bottom of page