top of page
FotoTPCR_TopBanner_CleanedUp_HR.jpg

CLUBVOORWAARDEN

De betaling van je lidgeld impliceert dat je akkoord bent met onderstaande clubregels en -voorwaarden.

 • Wij profileren ons als een club met de bijbehorende clubleden, niet met "clubklanten". Clubleden onderscheiden zich doordat ze betrokken zijn bij de club, ze zich inzetten voor de club, meedenken met de club en meehelpen aan het verder uitbouwen van de club. Clubleden nemen actief deel aan zowel het clubleven als de clubactiviteiten.

 • Wij zijn een Nederlandstalige club met een volledige Nederlandstalige werking. Daarom verwachten wij dat het Nederlands de algemene voertaal is op en rond onze terreinen, in de kleedkamers en in het clubhuis.

 • Je hebt respect voor de vrijwilligers die de club helpen draaiende te houden, alsook voor het werk dat ze verrichten.

 • Je hebt steeds respect voor het aanwezige materiaal en de omgeving. Je draagt jouw steentje bij aan het proper houden van zowel de infrastructuur als de omgeving.

 • De terreinen zijn enkel en alleen toegankelijk voor leden van Tennis en Padelclub Roelandsveld.

 • Je reserveert zelf je speelveld via het online reservatiesysteem van Tennis Vlaanderen.

 • Je draagt steeds gepaste en degelijke sportkledij met schoeisel dat aangepast is aan de ondergrond waarop gespeeld wordt. Op een terrein spelen in bloot bovenlijf is in geen geval toegestaan.

 • Na het tennissen veeg je steeds jouw terrein. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het mogelijk dat je terrein ook gesproeid moet worden. Je volgt in beide gevallen steeds de instructies aan de zijkant van het tennisveld.

 • Zwart spelen of fraude van welke aard dan ook wordt bestraft met uitsluiting van de club. 

 • Het is niet toegestaan om sportonderricht, tennisles of padelles te geven, al dan niet tegen een vergoeding, zonder voorafgaande machtiging van het bestuur van Tennis en Padelclub Roelandsveld.

 • Het bestuur en de terreinverzorgers zijn bevoegd om in bepaalde omstandigheden één of meerdere tennis- en/of padelterreinen onbespeelbaar te verklaren. Wanneer één of meerdere terreinen gereserveerd staan voor onderhoud mag er in geen geval op gespeeld worden, ook al lijkt het terrein bespeelbaar. 

 • Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle door hem of haar toegebrachte schade aan de infrastructuur van de club. Beschadigingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het bestuur. 

 • Blessures of ongevallen opgelopen tijdens het tennis- en/of padelseizoen geven nooit recht op een terugbetaling van het betaalde lid- en/of lesgeld. Afhankelijk van de duur en ernst van een blessure of beperking kan er sprake zijn van een compensatie, na onderling overleg met het bestuur van de club voor de desbetreffende situatie.

 • Alcohol en tabak zijn verslavende middelen die de gezondheid schaden. Men dient deze dan ook met mate te gebruiken en zeker en vast niet op onze terreinen of binnen in het clubhuis, de kleedkamers of de sanitaire voorzieningen. Wees je ook steeds bewust van het slechte voorbeeld dat gesteld wordt door het gebruik van alcohol of tabak in het bijzijn van minderjarige clubleden. 

 • Gegevens die clubleden aan de club verstrekken worden enkel voor interne doeleinden gebruikt en om het lid correct bij Tennis Vlaanderen aan te sluiten. Gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, schade of diefstal in de clubomgeving. Waardevolle voorwerpen worden niet onbeheerd achtergelaten. Ouders zijn steeds verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, al dan niet vergezeld.

 • Wij dragen Fairplay hoog in het vaandel.

bottom of page