top of page

Inschrijvingsdagen voor Tennis en Padel in 2020

De inschrijvingen voor het seizoen 2020 gaan door in ons clubhuis op:

Zondag 16 februari 2020 van 9 tot 12 uur Zondag 15 maart 2020 van 9 tot 12 uur


Inschrijvingsgeld

De lidgelden zijn dit jaar als volgt. Je kan lid worden om enkel tennis te spelen, enkel padel of beide. Het lidgeld voor padel is geldig voor een volledig jaar, het tennislidgeld enkel voor het zomerseizoen (tot eind september).

Betalen kan zoals de voorbije jaren via bancontact.


Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op 16 februari of 15 maart 2020. Om de inschrijving vlot te laten verlopen vragen wij dit document volledig in te vullen en mee te brengen bij de inschrijving. Zij worden in eerste instantie op een wachtlijst geplaatst. In functie van het ledenaantal na de twee inschrijvingsdagen krijgen zij in de loop van de maand maart een bericht of hun lidmaatschap al dan niet weerhouden wordt en desgevallend ook een uitnodiging tot betaling van het lidgeld.

Bestaande leden

Bestaande leden die hun lidmaatschap wensen te verlengen, worden vriendelijk verzocht om zich te komen inschrijven op 16 februari of 15 maart 2020. In geval van hernieuwing van het lidmaatschap na die inschrijvingsdagen, zal er 10 EUR administratiekosten aangerekend worden per lid.

Terugbetaling ziekenfondsen

Wist je dat je als lid van een sportclub een deel van je lidgeld kan recupereren. Alle info en het bedrag van terugbetaling per ziekenfonds vind je hier. Breng je aanvraagformulier voor de terugbetaling volledig ingevuld mee naar de inschrijvingsdagen en we stempelen het onmiddellijk af.

TennisBox

Op beide inschrijvingsdagen kan je je ook inschrijven voor den Box 2020. Weet je niet wat den Box is, lees het dan hier. Jempi ziet je graag langskomen aan zijn tafel om je in te schrijven!

bottom of page