top of page
FotoTPCR_TopBanner_CleanedUp_HR.jpg

BOXREGLEMENT

Den Box is een interne clubcompetitie waarbij spelers elkaar binnen hun eigen spelniveau kunnen uitdagen.
Spelers worden met 12 in één 'box' gestoken en nemen zelf het initiatief om tegen elke medespeler een wedstrijd te spelen. Aan de resultaten wordt een score toegekend waarvan de totalen op het einde van het seizoen bepalen wie daalt, blijft of stijgt.

 

Onderstaande richtlijnen zorgen voor een kader waarin gespeeld kan worden:

1. Neem initiatief en bel, mail of WhatsApp zelf je medeboxers om een wedstrijduur vast te leggen.

2. Ken voldoende het boxreglement

3. Den tennisbox begint op
1 mei 2023 en eindigt op 30 september 2023.

4. Je zit met maximaal 12 in 1 box, waarvan er op het einde van het seizoen, tenzij anders op de boxen vermeld, 4 spelers/speelsters stijgen, 4 blijven en 4 naar een lagere box dalen. In de dubbelreeksen worden die aantallen gehalveerd.

5. De winnaar van een box is de persoon met het meeste punten op het einde van het boxseizoen. Punten worden behaald op basis van de boxresultaten, telkens een wedstrijd gespeeld tot 7 spellen. Bij een eventuele gelijke stand ( 6-6) dient een tie-break ( tot 7 punten) of een extra spel gespeeld.


6. Geraakt een boxwedstrijd binnen een normaal afgesproken uur niet afgewerkt, dan dient deze vanaf de bereikte tussenstand op een nieuw af te spreken uur verder afgewerkt. Boxers die in de loop van hun wedstrijd gekwetst raken en niet verder kunnen spelen verliezen automatisch hun boxwedstrijd, ook indien ze op dat ogenblik aan de leiding staan. De wedstrijdpunten gaan dan naar de tegenpartij, die bovendien ook 7 winstspellen krijgt toegekend.
Het staat de spelers of ploegen vrij om bij kwetsuur de wedstrijd te stoppen en af te spreken op een ander reservatieuur bij dezelfde tussenstand. De tegenstrever van de gekwetste speler of ploeg kan hier echter nooit toe verplicht worden.


7. Geraakt een boxer langere tijd gekwetst of kan hij wegens een langdurig verblijf in binnen- of buitenland om beroeps- of privéredenen, niet uitgenodigd worden om te boxen, dan dient hij/zij dit aan de boxleiding te melden via mail aan jeanpierredepauw@icloud.com

8. Na je wedstrijd voer je samen met je partner de uitslag in via de TPCR-website (www.tpcroelandsveld.be).Beide spelers(-sters) dienen deze uitslag te bevestigen via hun log-in.


9. Voor elke gespeelde wedstrijd, gewonnen of verloren, krijg je 1 punt; voor elke daarvan gewonnen wedstrijd 2 punten; per gewonnen wedstrijd worden dat dus 3 punten.


10. Telkens je echter uit een verlieswedstrijd en na optelling 7 of 9 gewonnen spellen bereikt, of een veelvoud daarvan, krijg je een bonuspunt. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk te spelen en in verlieswedstrijden zoveel mogelijk spelletjes te sprokkelen.
 

11. Er zijn tijdens het 2021 seizoen geen deadlines van toepassing


12. Forfaitscore (FF): spelers die tegen uiterlijk 30 september niet tegen een FF- speler gespeeld hebben, ontvangen 2 wedstrijdpunten i.p.v. de oorspronkelijke 3 punten.


13. Spelers worden op forfaitscore(FF) geplaatst, indien zij langdurig (bijv. het gehele seizoen) niet kunnen spelen om welke redenen dan ook. Zij zijn verplicht dit aan de boxleiding te melden; zij zal soeverein beslissen om de speler(-ster) op FF te plaatsen.

Signaleer, indien nodig, elke klacht of anomalie (langdurige kwetsuren, veelvuldige weigering tot spelen, etc.) per e-mail aan de boxleiding. Gelieve steeds jouw telefoonnummer in je mail te vermelden.

 

FAIRPLAY is jouw topprioriteit, succes!
 

bottom of page